A Tokaji Egészségfejlesztő Központ járóbeteg szakellátó szolgáltatásának fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett: Tokaji Egészségfejlesztő Központ
A szerződött támogatás összege: 295.404.531,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósulási időszaka: 2022.03.01. – 2023.11.30.
Azonosító szám: EFOP-2.2.19-17-2017-00114
A pályázat megvalósításának a célja, az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátások fejlesztése és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járóbeteg szakellátás lehetőségének biztosítása.  Ennek keretében az intézmény infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása, az egészségügyi ellátások fejlesztése, betegelégedettség emelése. A fejlesztés eredményeként a szakmai együttműködés (alapellátás, fekvőbeteg ellátás) erősítése.